• Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động 

–     Với nhân viên: Không ngừng tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ, đề cao tính sáng tạo và cống hiến.

–     Với đối tác: Phương châm kinh doanh của Vĩnh Nguyên Thành  là tin cậy,hợp tác hai bên cùng có lợi (win – win).

–     Với xã hội: Xây dựng công ty thân thiện với môi trường, gắn bó, chia sẻ với cộng đồng.

–     Với khách hàng: Không ngừng tối đa hóa lợi ích của khách hàng.

Scroll
0969 538 046
0969538046